Kancelaria Rzecznika Patentowego Joanna Kulińska
Możemy pomóc w...
  • opracowaniu dokumentacji i zgłoszenia do ochrony w Urzędzie Patentowym RP: wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych,

  • opracowaniu dokumentacji i zgłoszenia do ochrony wspólnotowych wzorów przemysłowych i znaków towarowych,

  • realizacji badań patentowych i wzorów użytkowych,

  • realizacji badań wzorów przemysłowych,

  • realizacji badań znaków towarowych,

  • przygotowaniu projektu ochrony nazwy firmy i/lub logo firmy jako znaku towarowego,

  • zajęciu stanowiska w sytuacji sporów związanych ze stosowaniem prawa własności przemysłowej,

  • zgłoszeniu w innych krajach wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych,

  • sporządzaniu pism procesowych i listów ostrzegawczych.