Kancelaria Rzecznika Patentowego Joanna Kulińska
Rzecznicy patentowi

rzecznik patentowy
mgr inż. Joanna KULIŃSKA

właściciel kancelarii,

wpisana na listę rzeczników patentowych
Urzędu Patentowego RP pod numerem 3262

wspólnotowy rzecznik patentowy
wpisana na listę profesjonalnych przedstawicieli
Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego OHIM
pod numerem 45138


rzecznik patentowy
mgr inż. Małgorzata JANICKA

współpracownik kancelarii,

wpisana na listę rzeczników patentowych
Urzędu Patentowego RP pod numerem 1932

wspólnotowy rzecznik patentowy
wpisana na listę profesjonalnych przedstawicieli
Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego OHIM
pod numerem 27450

europejski rzecznik patentowy
wpisana na listę Europejskiego Urzędu Patentowego
pod numerem 138450