Kancelaria Rzecznika Patentowego Joanna Kulińska
Witamy...
Nasza kancelaria zajmuje się usługami z zakresu ochrony własności przemysłowej. Nazwa Państwa firmy, nazwy i wzory Waszych wyrobów, pomysły z zakresu wynalazczości, zwłaszcza w okresie bardzo silnej rynkowej rywalizacji, narażone są na nieuczciwe działania konkurencji. Jedynym skutecznym sposobem przeciwdziałania temu jest zastrzeżenie Państwa własności. By było ono zgodne z prawem konieczne jest zachowanie procedur określonych w Ustawie z dnia 30 czerwca 2000 roku o ochronie własności przemysłowej oraz w międzynarodowych przepisach z tego zakresu.

Udzielamy również pomocy lub opinii w przypadku sporów związanych ze stosowaniem powyższych uregulowań prawnych.

Kancelaria kontynuje działalność rozpoczętą przez rzecznika patentowego Panią mgr inż. Małgorzatę Janicką.


Atutami naszej oferty są:

  • elastyczne dostosowanie indywidualnej oferty do Państwa rzeczywistych potrzeb,

  • możliwość kontaktu z Państwem w siedzibie Waszej firmy lub umówionym miejscu,

  • możliwość wyboru przez Państwa dowolnej formy kontaktu: osobiście, poczta elektroniczna, telefon, fax,

  • krótkie terminy realizacji usługi,

  • pełny dostęp do systemów zgłoszeń elektronicznych w Urzędzie Patentowym RP oraz Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, umożliwiających ich składanie o dowolnej porze,

  • otwarcie na innowacje, zbudowane na bogatym doświadczeniu.